nagłówek

PLANY MIASTA - TWIERDZY

Andrzej Kedziora marzec 03, 2013

 - Plan Brauna - Brauna plan
 - Plan de la Forteresse de Zamosc z 3 ćw. XVII w. (1:4000 w Jonsac Histoire de Stanislas Jabłonowski, 1774, Pawłowska 4, repr. Twierdza Zamość Zachwatowicza i Herbsta, której autorzy uważali, że przedstawia twierdzę w poł. XVII w., wg T. Zarębskiej był to pierwszy rzetelny w proporcjach, precyzyjny plan pomiarowy Zamościa, a wg A. Kąsinowskiego wykonał  go w l. 80. XVII w. J.M. Link i przedstawia projekt unowocześnienia twierdzy.
 - Zamojsc (koło którego (...) Karol XII przechodził z armią 22 IX 1704 i stał obozem pod Mokrem (...) wtedy ta miejscowość poddała się i wskutek tego ochroniła się od nieprzyjacielskiego ataku (1:4000, Archiwum w Sztokholmie, Pawłowska 5,  repr. Zamość Herbsta), pierwszy rzeczywisty plan twierdzy, z planem zamieszczona została panorama miasta.
 - Plan z 1772 (1:3000, d. w zb. A. Czołowskiego, Pawłowska 8, repr. Twierdza Zamość...)
 - Plany z ostatniej ćw. XVIII w. - Austriackie mapy i plany
 - Plan de la prise d'assaut de la place Zamość... z 1809 (1:6000, WAP Kraków, Pawłowska 18)
- Plan de la prise d'assaut de la place Zamość... z 1809 (1:7000, AGAD, Pawłowska 17)
 - Plan der Festung Zamość z 1811 (F.349 Op.12 D.6860, Archiwum Wojenno-Historyczne w Moskwie, Inwentarz P. Zawadzkiego)
 - Plan okrestnostej kreposti Zamoscja z 1814 (1:20300, AGAD, Pawłowska 26, repr. Twierdza Zamość...)
 - Plan Twierdzy Zamościa z okolicami pokazuiący stanowiska Moskali (...) iako też Polskie (...) w czasie oblężenia w roku 1813, z ok. 1815, Biblioteka Instytutu GiPZ PAN, Pawłowska 27)
 - Plan de la place Zamość z 1816 (112x68 cm, F.3/l Op.23 D.3340 Archiwum w Petersburgu, Inwentarz P. Zawadzkiego)
 - Plan twierdzy Zamościa stosowny do kosztorysu okazujący... z 1817 (1:1000, AGAD, Pawłowska 29)
 - Plan de la place de Zamość pour servir... z 1817 (1:2300, AGAD, Pawłowska 30)
 - Plan de la Place de Zamość z 1817, inż. Thomas (57x97, F.418 Op.1 D.303, Archiwum Wojenno-Historyczne w Moskwie, Inwentarz P. Zawadzkiego)
 - Plan de la place de Zamość avec ... project z 1817-20 , J.P.Lelewel (79x64 cm, F.3/l Op.23 D.3341 l.2, Archiwum w Petersburgu, Inwentarz P. Zawadzkiego)
 - Plan de la place de Zamość avec ..., 1817-20, J.P. Lelewel (95x61 cm, F.3/l Op.23 D.3341 l.6, Archiwum w Petersburgu, Inwentarz P. Zawadzkiego)
 - Plan Twierdzy Zamościa... z 1818 (1:5200, AGAD, kopia w Archiwum w Zamościu, Pawłowska 34)
 - Plan de la place Zamość z 1819 (1:5000, AGAD, Pawłowska 36)
 - Plan pour l'ensemble des Travaux ... Fortification dela place Zamość ... 1822 (56x42 cm, F.3/l Op.23 D.3344 l.2, Archiwum w Petersburgu, Inwentarz P. Zawadzkiego)
 - Plan general des travaux de fortification (...) Zamość z 1823 (1:6500, Bibl. Łopacińskiego, Pawłowska 43)
 - Plan Twierdzy Zamościa wykazujący grunty (...) właścicieli... z 1823 (1:4800, AGAD, Pawłowska 42)

 - Plan des projets des fortification sur la place Zamość z 1825 (1:1800, AGAD, Pawłowska 48, repr. Twierdza Zamość...)
 - Plan de l'nterieur de la place de Zamość... z 1827 (1:1800, AGAD, Pawłowska 51)
 - Plan twierdzy z 1839 (APL AOZ, Pawłowska 58)
 - Plan z l. 1840-50 (29x25 cm, Archiwum w Petersburgu, Inwentarz P. Zawadzkiego)
 - Plany twierdzy z 1847 (dwa), 1851, 1854 (archiwum w Moskwie), 1860 (kopia Archiwum w Zamościu)
 - Plan zlikwidowanej zamojskiej twierdzy z 1868 (archiwum w Moskwie)
 - Plan miasta Zamościa z ok. 1870 (1:2100, APL AOZ)
 - Plan obecnego rozplanowania miasta Zamościa z 1880 (Urząd Miasta) 
 - Plany części ziem pofortecznych z 1888 (2 kopie w Archiwum w Zamościu)
 - Plan sytuacyjny miasta z 1912, 1917 (Archiwum w Zamościu),
 - Situationskizze der Stadt Zamość... z ok. 1915 (Archiwum w Wiedniu, kopia Archiwum w Zamościu)
 - Strefy zaludnienia z 1935, Plany Zamościa z 1938 i 1946 - dwa, strefa ochrony zabytków z 1946 (Archiwum w Zamościu).
Fragmenty miasta, m.in.:
 - Rys. pałacu Zamoyskiego z 1801 (BOZ, spalony, repr. Twierdza Zamość),
- Mapa ukazująca płaszczyznę wsi Janowic z 1811 (Bibl. Łopacińskiego),
 - Fragment du plan ... domy do wyburzenia w twierdzy z 1822 (AGAD),
- Osuszanie błot od płd. twierdzy z 1840 (archiwum w Moskwie),
 - Posiadłość pułkownika Noltego z 1873 (Archiwum w Zamościu),
- Dobra Karolówka z 1885 (Archiwum w Zamościu),
 - Grunty pocerkiewne z 1888 (Archiwum w Zamościu),
 - Plany płd.-wsch. i płn.-zach. części Starego Miasta z 1904 i 1910 (Archiwum w Zamościu),
 - Grunty wojskowe z 1922 (Archiwum w Zamościu),
 - Strefa hydrograficzna z 1949 (Archiwum w Zamościu).
Wystawę planów miasta zorganizowała w 2005 WSH-E i w 2011 AP Zamość.

Czytany 5177 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 30 styczeń 2023 12:10

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

25897205

Wyświetleń