nagłówek

PSZCZELARSTWO

Andrzej Kedziora grudzień 23, 2012

W 1585 w folwarku Koźlerogi trzymano 4 ule pszczół osiadłych. W Zamościu wyszła pierwsza w Polsce książka o pszczelarstwie. Była to Jana Ostroroga (1565-1622) pamiętnikarza, przyrodnika, mówcy Nauka koło pasiek z informaciey Pana Walentego Kąckiego anno 1612 w Komarnie u mnie (...) spisana, 1614, wydanie II Zamość 2001). Wg W. Łosiewicza przy ul. Nadrzecznej mieli mieszkać zajmujący się bartnictwem Tatarzy (?!).
Na pocz. XX w. dużą pasiekę z 40 dłubankami miał Michał Będziejewski (okolice ob. ul. Lazurowej). Przed wojną zamojskim pszczelarzom przewodził Piotr Jabłoński (odziedziczył po ojcu 122 ule), a potem przez wiele lat Stanisław Koch (prezes Powiat. Związku Pszczelarzy, wiceprezes P. Jabłoński). W 1946 powstało koło pszczelarskie, w 1952 koło powiatowe, a 24 XI 1959 oddział powiat. Związku Pszczelarzy (ul. Łukasińskiego, 52 czł., 1966 - 72 czł.. w 1986 w kole miejsko-gminnym 273 osoby, Czołowymi działaczami byli wówczas m.in. Józef Mazur, Józef Budzyń (prezes koła), Tadeusz Smoliński. W 1965 były w mieście 254 roje pszczół w 40 gospodarstwach.
W 1989 miejsko-gminne koło pszczelarzy zastąpił Zamojski Związek Pszczelarzy (249 czł.), od 1992 prezesem Janusz Czuwara.  W IX 1990 w Zamościu odbyły się VIII Ogólnop. Dni Pszczelarza (m.in. z wiceprezesem wszechświatowego związku). W 2001 muzeum zorganizowało wystawę poświęconą pszczelarstwu.
W 1948 największe pasieki posiadali: Władysław Cyc (ul. Lubelska 25) 75 uli, Jan Pawełczuk 38, Stanisław Łoziński 30, Feliks Sokołowski 25, i Józef Mazur 20, łącznie 23 osoby. W 1965 do najlepszych należał Czesław Głowacki z Nowej Osady. W 1979 w mieście zarejestrowanych było 5 gospodarstw specjalistycznych produkcji miodu (jedną z większych pasiek posiadał Bronisław Łukasik). Ostatnie ule w mieście znajdują się przy ul. Ogrodowej.


 * Nauka około pasiek napisana została przez Jana Ostroroga, wojewody poznańskiego, wychowanka Akademii Zamojskiej, wg informacji Walentego Kątskiego, ilustrowana drzeworytami. Wg K. Wójcickiego książka dokładnie objaśnia tę ważną gałąź gospodarstwa krajowego, wiele podaje wybornych spostrzeżeń, językiem czystym i wykładem prostym.

Czytany 1649 razy Ostatnio zmieniany sobota, 31 grudzień 2022 07:23

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

26827812

Wyświetleń