nagłówek

PROPAGANDA 1948-1956

Po okresie utrwalania władzy ludowej, nastąpił okres najbardziej intensywnej propagandy stalinowskiej, który trwał do Października 1956. Jego przejawy charakteryzowały takie pojęcia, jak Plan Sześcioletni (w Zamościu powstanie kilku dużych zakładów przemysłowych), Przodownictwo pracy, Socrealizm. Wielkie znaczenie przykładano do masowości wydarzeń o wydźwięku politycznym (Pochody pierwszomajowe, Czyny społeczne), gospodarczym (Wystawy rolnicze) i sportowym, m.in. imprez, jak Biegi Narodowe (miały rodowód sanacyjny) i Marsze Jesienne (rocznica bitwy pod Lenino). Kładziono nacisk na ludyczny charakter rozrywki. Przedkładano rolę kobiet, sojuszu robotnika i chłopa, przeciwstawiając im kułaka i bumelanta. Ton propagandzie nadawała nieustanna "walka", przede wszystkim o pokój, tu gołąbkowi pokoju przeciwstawiano imperialistów i rewizjonistów (kukły z PLSP, m.in. Truman, Eisenhover, Adenauer, Franco, Tito), Propaganda za wzór w każdej dziedzinie stawiała oczywiście ZSRR. Za przykładem komsomołu organizacje młodzieżowe, zdominowały życie szkół. Specyficzną rolę odgrywały uliczne gazetki tzw. błyskawice.
W niewielkim tylko stopniu propaganda odcisnęła się w nazewnictwie ulic (7-letnia "obecność" Stalina). Nie powstał też pomnik wdzięczności wyzwolicielom (propozycje z 1950 i 1954). Mimo zakusów pozostał patronem gimnazjum męskiego Jan Zamoyski (miał go zastąpić Janek Krasicki, jak uzasadniano w 1953 - piękna postać młodego rewolucjonisty).


!!! W 1949 z okazji 70-lecia urodzin Stalina  do domu starców przekazano 60 puszek pasty mięsnej (zostały po likwidacji PKOS).
!!! W 1951 podpisania Apelu Sztokholmskiego odmówiły 4 osoby, w tym 1 kobieta oraz 3 świadków Jehowy. Kategorycznie odmówił Karol Czujkiewicz (dajcie mi spokój z waszym pokojem).
!!! W 1954 powołano Komitet Wykonawczy Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (przew. J. Dragan, też Z. Suszek, H. Matczuk, B. Soboń). Tego roku uroczyście zainaugurowano w Zamościu nowy rok nauki języka rosyjskiego, zajął się tym Międzyorganizacyjny komitet ds. Języka Rosyjskiego.
!!!
1953 - PP Krawiecko-Kuśnierskie Ekspozytura w Lublinie, Zakład Odzieży Miarowej w Zamościu zaprasza na odczyt "Życie i genialność tow. Stalina".  Tego samego roku, po śmierci Stalina PLSP wysłało do ambasady ZSRR depeszę z kondolencjami.
 !!! Z frontu żniwnego w 1954 - przewodniczący MRN Władysław Kruk, mimo że utykał na nogę najwięcej snopków ustawił.

Galeria

Czytany 1562 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 28 kwiecień 2022 10:25

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

25896750

Wyświetleń