nagłówek

SPORTOWCY ZAMOŚCIA WG PLEBISCYTU TYGODNIKA ZAMOJSKIEGO

Andrzej Kedziora styczeń 29, 2013

1984 - 2. R. Nowosad (H, p.n.), 3. A. Ździebło (A, l.a.), 4. S. Małecki (A, kol.), 5. A. Zagórowska (A, łuki), 6. T. Milczarek (A, kol.), 10. M. Pogudz (AZZ, spadochr.);
1985 - 2. M. Pogudz (AZZ, spadochr.), 4. A. Zagórowska (A, łuczn.), 7. M. Rachwał (AZZ, lotn.), 9. K. Bury (H, boks), 10. J. Mielniczek (H, boks);
1986 - 2. M. Pogudz (AZZ, spadochr.), 4. B. Osoba (A, łuczn.), 6. M. Rachwał (AZZ, lotn.);
1987 - 3. R. Winnik (H, boks), 4. M. Pogudz (AZZ, spadochr.), 5. B. Osoba (A, łuczn.), 10. M. Rachwał (AZZ, lotn.);
1988 - 5. M. Pogudz-Kusiak (AZZ, spadochr.), 7. M. Rachwał (AZZ, lotn.), 9. B. Osoba (A, łuczn.), 10. S. Cielica (A, l.a.);
1989 - 1. S. Cielica (A, l.a.), 2. T. Kunicki (H, boks), 4. D. Gruca (A, l.a.), 6. M. Rachwał (AZZ, lotn.), 7. B. Osoba (A, łuki);
1990 - 1. S. Cielica (A, l.a.), 6. D. Gruca (A, l.a.), 7. P. Konował (H, boks), 8. J. Konował (H, boks), 10. K. Krzyżak (A, łuki);
1991 - 1. S. Cielica (A, l.a.), 4. M. Tańcula (H, boks), 6. D. Gruca (A, l.a.), 7. R. Szala (H, p.n.);
1992 - 2. M. Bogucki (H, boks), 3. D. Gruca (A, l.a.), 4. R. Borzęcka (A, l.a), 5. S. Cielica (A, l.a.), 6. T. Jurkowski (H, p.n.), 7. M. Pliżga (H, p.n.), 8. J. Dankowski (H, p.n.), 9. I. Machałek (P, judo);
1993 - 1. D. Gruca (A, l.a.), 2. P. Tokarski (ZKK, karate), 6. K. Staszczuk (ZKK, karate), 8. S. Cielica (A, l.a.), 10. M. Pliżga (H, p.n.);
1994 - 1. D. Gruca (A, l.a.), 2. L. Szerafin (ZKK, karate), 3. W. Rycak (H, p.n.), 5. S. Łukiewicz (H, p.n.), 8. S. Cielica (A, l.a.);
1995 - 1. D. Gruca (A, l.a.), 3. L. Szerafin (ZKK, karate), 7. M. Pliżga (H, p.n.), 8. I. Machałek (P, judo);
1996 - 1. D. Gruca (A, l.a.), 6. A. Rycak (H, p.n.), 7. M. Dziuba (T, szachy), 8. A. Kot (A, l.a.);
1997 - 3. I. Machałek (P, judo), 9. A. Kot (A, l.a.), 10. D. Gruca (A, l.a.);
1998 - 1. D. Gruca (A, l.a.), 2. I. Machałek (P, judo), 6. T. Bujak (A, zapasy), 8. M. Duda (A, łuki);
1999 - 1. D. Gruca (A, l.a.), 8. W. Spychalska (A, l.a.), 9. M. Duda (A, łuki);
2000 - 1. D. Gruca (A, l.a.), 3. A. Jakubczak (A, l.a.), 6. T. Smolarczyk (A., l.a.), 7. P. Gamla (H, p.n.), 9. M. Łoś (A. zapasy);
2001 - 1. J. Ziarkowski (H, p.n.), 2. D. Gruca (A, l.a.), 3. W. Spychalska (A., l.a.), 5. D. Cholewiński (H, boks), 6. Ł. Kuśmierz (ZKK, karate), 8. A. Jakubczak (A, l.a.);
2002 - 1. Ł. Kuśmierz (ZKK, karate), 3. M. Łoś (A, zapasy), 4. Ł. Urbaniak (ZKK, karate), 5. D. Gruca (A, l.a.), 6. R. Stankiewicz (H, boks);
2003 - 1. M. Łoś (A, zapasy), 2. Ł. Kuśmierz (ZKK, karate), 3. K. Kita (A., l.a.), 5. Ł. Urbaniak (ZKK, karate), 7. T. Ostrowski (A., l.a.), 8. J. Czarniecki (H, p.n.);
2004 - 1. A. Jakubczak (A, l.a.), 2. D. Gruca (A, l.a.), 3. W. Spychalska (A., l.a.), 5. M. Kłoda (A, łuki), 9. S. Bujak (A, zapasy), 10. M. Pliżga (H, p.n.);
2005 - 1. A. Jakubczak (A, l.a.), 2. D. Gruca (A, l.a.), 4. M. Łoś (A, zapasy), 5. I. Sakowicz (ZKK, karate), 9. A. Świst P. Typiak (Kiko, badminton), 10. M. Baranowski (H, p.n.);
2006 - 1. I. Sakowicz (ZKK, karate), 3. P. Bednarczuk (Samuraj, jujitsu), 6. M. Bednarczuk (Samuraj, ju jitsu), 8. A. Jakubczak (A, l.a.), 10. P. Typiak (Kiko, badminton);
2007 - 1. I. Sakowicz (ZKK, karate), 2. J. Kłębek (ZKK, karate), 3. E. Pańczyk (ZKK, karate);
2008 - 1. I. Sakowicz (ZKK, karate), 2. M. Łoś (A, zapasy), 5. M. Policha (ZKK, karate), 6. K. Kozina (A, zapasy), 9. K. Kita (A, l.a.), 10. M. Stefaniec (A, l.a.);
2009 - 1. A. Jakubczak (A, l.a.), 2. E. Pańczyk (ZKK, karate), 3. I. Sakowicz (ZKK, karate), M. Łoś (A, zapasy), 6. J. Kłębek (ZKK, karate), 7. A. Jaros (A, l.a.), K. Brydak (ASB, boks);
2010 - 1. A. Jakubczak (A, l.a.), 2. M. Mazur (A, sumo), 3. A. Jakubczak (A, l.a.), 4. A. Zgnilec (ZKK Kyokushin), 7. Sz, Rajtak (A, l.a.), 8. M. Brzuś (Orka, pływanie), 9. A. Podolak (Legion, judo);
2011
- 1. D. Kolaja (ZKK Kyokushin), 2. M. Mazur (Sorga, sumo), 3.  D. Kuśmierz (Legion, judo),  4. A. Jakubczak-Pawelec (A., l.a.), 5. J. Rogalski (ASB Hetman, boks), 6. A. Jakubczak (A, l.a.);
2012
- 2. Sz. Rajtak (A, l.a.), 3. M. Marlicka (A, l.a.), 10. K. Handiuk (ZKKT, karate);
2013 - 1. D. Kopeć (A, l.a.), 4. M. Wronka (A, l.a.), 5. P. Fajdek (A, l.a.), 6. R. Owczarczyk (ZKK Kyokushin), 7. M. Marlicka (A, l.a.).
2014 - 3. D. Kopeć (A, l.a.), 4. M. Rutyna (ZKK Kyokushin), 6. F. Siemczyk ((ZKK Kyokushin), 7. W. Kawka ("Padwa", p.r.);
2015 - 1. K. Pańko (RKKT, karate), 3. M. Krajewski (CSW Lider, sumo), 6. A. Woźnica (ZKKK, karate), 10. Sz. Kiecana (A, l.a);
2016 - 1. K. König (Sorga, sumo, zapasy);
2017 - K. Pańko (RKKT, karate):
2018 - 2. M. Czapko (RKKT, karate), 3. K. Szuper (Orka, pływanie), 5. J. Bednarz (Orka, pływanie), 6. J. Oberda (A, łuki), 7. W. Szerafin (ZKKT, karate).
Za ten okres najlepszymi sportowcami (10, 9, 8...) są: 129 D. Gruca, 44 S. Cielica i I. Sakowicz, 42 M. Łoś, 38 Anna Jakubczak, 36 Aleksandra Jakóbczak, 32 M. Pogudz, 24 Ł. Kuśnierz, 22 I. Machałek, 19 W. Spychalska.
Wśród trenerów: 51 pkt. R. Linek. 1984 - 2. Stanisław Lis, 3. Ryszard Linek, 5. Wiesław Wieczerzak, 1985 - 2. R. Linek, 5. S. Lis, 1986 - 5. J. Stempel, 1987 - 3. R Linek, 4. A. Maciejewski, 1988 - 5. Z. Wach, 1989 - 1. R. Linek, 3. M. Kucharski, 4. L. Stempel, 1990 - 1. R. Linek, 3. L. Stempel, 4. M. Kucharski, 1991 - 2. M. Kucharski, 3. R. Linek, 1992 - 1. R. Linek, 2. M. Kucharski, 5. Z. Wach, 1993 - 2. R. Linek, 5. M. Kucharski, 1994 - 1. Wieczerzak, 2. Z. Wach, 4. L. Badach, 1995 - 5. Z. Wach, 1996 - 2. Andrzej Gdański, 5. Wojciech Swatowski, 1997 - 3. Z. Wach, 5. S. Bąk, 1998 - 1. J. Stempel, 2. R. Radliński, 4. Z. Wach, 1999 - 2. W. Swatowski, 4. J. Stempel, 2000 - 1. W. Swatowski, 3. Jerzy Krawczyk, 5. R. Linek, 2001 - 1. R. Linek, 2. Włodzimierz Gąsior, 3. W. Swatowski, 2002 - 1. Andrzej Maciejewski, 2. R. Linek, 4. S. Tór, 2003 - 1. A. Maciejewski, 2. W. Swatowski, 3. Bogusław Daniłowicz, 2004 - 1. W. Swatowski, 2. L. Stempel, 2005 - W. Swatowski,  2006 - 1. R. Linek, 4. Piotr Nowicki, 5. Sławomir Moździoch, 2007 - Jakub Dąbek, 2008 - 1. B. Daniłowicz, 2. Krzysztof Policha, 4. L. Stempel, 2009 - 1. K. Policha, 2. M. Sochan, 3. W. Swatowski, 4. B. Daniłowicz,  2010 - 1. K. Policha, 2. M. Nagórek, 3. Andrzej Gdański, 2011 - Ryszard Radliński, 2012 - 2. A. Gdański, 5. B. Wach, 2013 - A. Gdański, 2014 - K. Policha, 2015 - Radosław Niziołek, 2016 - R. Niziołek, 2017 - R. Niziołek,2018 - 2. R. Niziołek, 4. A. Szarafin, 5. Z. Lewicki.
Od 2010 organizowany plebiscyt na najlepszych i najpopularniejszych sportowców i trenerów Zamościa przez Telewizję Kablową.


 * W plebiscycie "przedtygodnikowym" za 1979 wśród trenerów 1. T. Sałek, 3. S. Lis, 4. F. Sagan, 6. H. Sagan, 7. J. Stempel, 8. H. Paska, 9. R. Linek. 

Czytany 523 razy Ostatnio zmieniany piątek, 26 kwiecień 2019 21:51

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

17434284

Wyświetleń