nagłówek

SZKOŁA PRZEMYSŁOWA

Andrzej Kedziora grudzień 19, 2012

Zorganizowana 15 VIII 1944, z inicjatywy Stanisława Kawy, Władysława Węgrzyna, Bolesława Sobonia i Stanisława Wiktorowicza, nawiązując do tradycji przedwojennej Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej, jako Gimnazjum Mechaniczne. Przyjmowano chłopców w wieku 14-18 lat, po 6 klasach. Po 2 m-cach szkołę zajęła Armia Czerwona, szkoła do II 1945 znalazła się w budynku "jedynki", potem do VI 1945 w gmachu Akademii, następnie jeszcze przy Liceum Pedagogicznym  od XI 1945 po interwencji marszałka Żymierskiego wróciła "do siebie" i dopiero od VIII 1947 w d. zarządzie drogowym (ul. Szczebrzeska 41).
Decyzją ministerstwa z 24 IX 1946 została Państwową Szkołą Przemysłową z trzema wydziałami. Wydziały mechaniczny i elektryczny były dwustopniowe (4-letnie gimnazja i 3-letnie licea), a wydział drzewny jednostopniowy (4-letnie Gimnazjum Stolarskie), a od 1950 także lotniczy (liceum). Cała szkoła w 1949/50 liczyła 581 uczniów. W 1951 z połączenia wydz. Drzewnego i Szkoły Dokształcającej powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa (osobne hasło). Dyrektorzy: Stanisław Kawa (1944-46), Marian Bazylko (1947-48), Stefan Litwin (1949-50) i Halina Podobińska (1951).

Szkoła
 1944/45 1945/46
1946/47
1947/48
1948/49
gim. mechaniczne
 155  263  206  220  224
gim. elektryczne
 43  89  91  82  111
gim. stolarskie
 14  34  60  57  92
liceum mechaniczne
 -  -  - 50
 89

Czytany 661 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 01 styczeń 2013 00:00

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

20242776

Wyświetleń