nagłówek

SZKOŁA SPECJALNA

Andrzej Kedziora marzec 10, 2013

Szkoła dla dzieci o lekkim stopniu upośledzenia powstała w Zamościu w 1968, od 1975 mieściła się przy ul. Królowej Jadwigi (dawna szkoła nr 5), od 1988 jako Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu, w wyniku połączenia szkoły nr 7 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W 1965 do specjalnej szkoły podstawowej uczęszczało 79 uczniów, 1973  - 94 uczniów, w 1995 - 114 uczniów i do zasadniczej zawodowej 49. W 1997 do podstawowej 92 a zasadniczej 48 uczniów.
W 1999 ośrodek przeniósł się do nowo wybudowanego, nowocześnie wyposażonego obiektu przy ul. Śląskiej. W 2008 uczęszczało do niego 102 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 122 Gimnazjum nr 8 i szkoły podstawowej nr 11, ob. jeszcze przedszkole nr 3 i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. W 2014 do szkoły uczęszczało 227 uczniów i pracowało 88 nauczycieli, w 2016 - 250 uczniów. Na k. 2018 do szkoły nr 11 specjalnej uczęszczało 75 uczniów (14 klas).
Szkoła specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą z lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim stopniu upośledzenia intelektualnego oraz niepełnosprawnościami  sprzężonymi (upośledzeniem umysłowym i autyzmem lub niedowidzeniem, niedosłyszeniem, niepełnosprawnością ruchową), kształcąc na różnych poziomach szkoły. W ośrodku prowadzone są też przywracające sprawność zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Długoletnią dyrektor była Maria Maśko, od 2005 Barbara Grądkowska.

Czytany 2352 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 02 styczeń 2022 12:52

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

20242564

Wyświetleń