nagłówek

SZKOŁA CHORĄŻYCH TSWL

Andrzej Kedziora marzec 09, 2014
Powstała 4 I 1977 z przybyciem plutonu kadetów z Oleśnicy, prowadziła 2 i 3-letni kurs w zakresie eksploatacji samolotów, uzbrojenia, urządzeń radiowych i lotniskowych. Komendanci: mjr Leon Koper, mjr Bolesław Janas, mjr Czesław Gasik, mjr Adam Pupiec, mjr Edmund Kozak, mjr ppłk Marian Kusztal). W 1981-91 także czynna była SP Rezerwy. W 1995 odbyła się ostatnia XVI promocja (jako pierwszy nominację na mł. chorążego otrzymał prymus Mirosław Zbyrek z Zamościa).
Czytany 2143 razy

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

21153431

Wyświetleń