nagłówek

UBEZPIECZENIOWE FIRMY

Andrzej Kedziora styczeń 22, 2013

W 1859 powstała pierwsza w Zamościu agentura Magdeburskiego Towarzystwa Ubezpieczenia od Gradobicia (agent Zucker). Ok. 1875 w mieście działały agencje: Warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeń (aż do II wojny) i Tow. Ubezpieczeniowego "Jakor", na pocz. XX w. agentura W-wskiego Tow. Ubezpieczeniowego od Ognia.
Po I wojnie działały oddziały Ubezpieczeń Wzajemnych Budowli od Ognia w b. Królestwie, oraz Pol. Dyrekcji Ubezpieczeń od Ognia (ul. Kołłątaja), w miejsce której w 1921 utworzono Polską Dyrekcję Ubezpieczeń Wzajemnych, z oddziałem w Zamościu na 4 powiaty (Kołłątaja 1). W 1927 przekształcona została w Powszechne Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (inspektor powiat. A. Lipczyński, ul. Żeromskiego 15). Przed wojną były jeszcze agencje Towarzystw Ubezpieczeniowych "Przezorność" (ul. Żeromskiego), "Polonia" (ul. Kościuszki, agent J. Grabkowski) i Poznańsko-Warszawskiego Tow. Ubezpieczeń (K. Wróblewski,ul.  Okrzei 24), oraz "Snopu" (ul. Kościuszki). W 1936 oprócz firm ubezpieczeniowych ("Polonia" i WTU) był też Powiat. Inspektorat Ubezpieczeń (ul. Żeromskiego).
Po wojnie monopolistą w tej branży został Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w 1953 przekształcony w Państwowy Zakład Ubezpieczeń (osobne hasło: PZU).
Na przełomie l. 80 i 90. powstał ZU "Westa" (ul. Gminna 53c, potem ul. Przemysłowa, ul. Szopena), a następnie Zakład Ubezpieczeń i Reasekuracji "Polonia" SA w Łodzi ? przedstawicielstwo (ul. Przemysłowa 7, ob Wyszyńskiego 52, z agencjami w 4 powiatach) i TUiR "Warta" - agencja, później filia (ul. Peowiaków 9, ob. Wyszyńskiego 50 b).
W 1993 otwarto TU "Fenix" (przedstawicielstwo ul. Szczebrzeska, agencja ul. Grecka 6 i ul. Poziomkowa 11), w 1995 oddziały Sopockiego Tow. Ubezp. "Hestia Insurance" (ul. Partyzantów 29, ob. Hrubieszowska 13), gdańskiego TUiR "Gwarant" (ul. Kolegiacka 18, ob. ul. Partyzantów 59) - jako 6-ty po Warszawie, Poznaniu, Radomiu, Bydgoszczy i Szczecinie, oddział w Polsce (obsługa 5 wojew.) orz radomskiego Powszechnego TU "Energo-Asekuracja" (ul. Kilińskiego 85, ob. ul. Partyzantów 29).
W poł. l. 90. istniały już także: Tow. Ubezp. Wzajemnych "TUW" (biuro region. ul. Młodzieżowa 6, później Partyzantów 59, ob. Waryńskiego 6), BTUiR "Heros" (przedstawicielstwo, ul. Kilińskiego 82, później Grecka 6, następnie Szczebrzeska 35), TU-R "Polisa" (filia oddz. w Chełmie, ul. Partyzantów 94), Pomorskie TU "Gryf" (oddział ul. Grecka 6).
Później przybyły również: warszawskie TU "Samopomoc" (ekspozytura ul. Przemysłowa 4) i TU "Tuk" (filia oddz. w Rzeszowie, ul. Partyzantów 9), TU "Compensa" (filia ul. Grecka 6), TU "Petrus" (ul. Peowiaków 9), AU "Amplico Life" (Przyrynek 4), Biuro Ubezpieczeń na Życie "Commercial Union" (ul. Wyszyńskiego 71, później Peowiaków 90), Korporacja Ubezp. "Filar" (przedstawicielstwo ul. Wiejska 17, ob. Piłsudskiego 17), TU "Fortuna" (ul. Mokra 21), TU "Daewoo" (filia ul. Partyzantów 9), TU Rolnictwa i Gospod. Żywieniowej "Agropolisa" (filia ul. Zamoyskiego 9), AU "Emeritus" - prywatna (ul. Piłsudskiego 8), AU OSK Leasing, AU "Victoria" (ul. Szczebrzeska 35), AU "Info" (ul. Grodzka 2). Z najstarszych istnieją dzisiaj firmy: "Filar", "Heros", "Hestia", "Warta", TUW. Też osobne hasło ZUS.

Czytany 1649 razy Ostatnio zmieniany sobota, 21 listopad 2020 16:54

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

19670144

Wyświetleń