nagłówek

WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA im. J. Zamoyskiego

Andrzej Kedziora marzec 26, 2013

Do rejestru szkół wyższych wpisana 29 VII 1998. Działalność zainaugurowano 24 X 1998, naukę podjęło 811 studentów dziennych i zaocznych administracji i ekonomii (3-letnie), oraz prawa - dotąd grupa zamiejscowa UMCS (5-letnie), którego wykładowcy stanowią trzon kadry dydaktycznej WSHE. 1999/ 2000 - 49 wykładowców, w tym 15 profesorów (2004 - 81, w tym samodzielnych prac. naukowych). Jest uczelnią jednowydziałową z 3 katedrami: nauk administracyjnych i prawa publicznego, prawa międzynarod. i europejskiego, nauk ekonomicznych i społecznych oraz zakładem socjologii. Mieści się budynkach na terenie b. Koszar (5 budynków) i jeden przy ul. Okrzei (zbyt wielka baza obliczona na 4 tys. studentów, stała się jedną z przyczyn kryzysu).
Studenci: 1999 - 1300, 2002 - 420 dziennych i 1100 zaocznych, 2010 - 900, 2010/2011 - 1000, w tym ponad 300 nowych, studiujących m.in. administrację, socjologię, zarządzanie i marketing, politologię, bezpieczeństwo narodowe, przez pewien czas także grafikę stosowaną. Ponadto organizowano studia podyplomowe, m.in. logopedia, pedagogika resocjalizacyjna, historia i wiedza o społeczeństwie, a od 2004 w porozumieniu z UMCS uzupełniające magisterskie zaoczne. uczelnia w 2004 posiadał 7 kater (3 prawa, 3 ekonomii i 1 socjologii) kierowanych przez 5 prof. zwyczajnych i 2 profesorów (wszyscy dr hab.).
W 2012 przyjęto 130, wszystkich ok. 500 (3/4 zaocznie) - administracja, ekonomia, ochrona zdrowia publ. (w tym roku zrezygnowano z socjologii), a w 2013 - 100. W 2014/15 - 380 studentów (nowych 120), 2019/20 - 200 (70 nowych). W 2016 rozpoczęto studia na trzech kierunkach: administracja, ekonomia i bezpieczeństwo narodowe.
Pierwsze dyplomy wręczono 11 IX 2000. Przy szkole działa Salon Artystyczny - ponad 20 spotkań i wystaw (Marian Konieczny, Leszek Długosz). Uczelnia organizowała i współorganizowała w 2005 konferencje poświęcone Zamoyskiemu i Ordynacji. Szkoła wydaje "Zeszyty naukowe WsH-E" (2004-12 - 7 tomów), wyszły także cztery publikacje poświęcone Zamościowi i Zamojszczyźnie (sądownictwu, ordynacji oraz okresowi 1944-56).
Rektorzy: 1998-2001 Marek Żmigrodzki, 2001-2003 Karol Kukuła, 2003 p.o. Andrzej Oleszko, 2003-2006 Stanisław Popek, 2006-2007 Mirosław Murat (1 m-c), 2007-2010 Marzena Kucharska-Drewisz, 2010-2018 Jan Waszczyński, od 2019 Małgorzata Szreniawska. Kanclerzami byli: 1998-2003 Teresa Jaskulska, 2003-2006 Marek Ciastoch, 2006-2007 Aneta Chmielewska-Mazur (3 m-ce) i od 2007 Ewa Lipczyńska.


 * Fundację na rzecz utworzenia WSH-E  powołali w 1997 prof. dr hab. Lech Dubiel, Arkadusz Bratkowski i Teresa Jaskulska. Zarząd Fundacji: prezes L. Dubel, wiceprezes Marcin Zamoyski, czł. A. Bratkowski, Ewa Lipczyńska, skarbnik Bolesław Toczek.
 * WSH-E w rankingach:
"Wprost" wśród szkół prywatnych biznesowych w 2002-2007 - 87, 92, 94, 90, 94, 94 m.; "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej" wśród licencjackich i inżynierskich niepublicznych w 2004-2010 - 13, 7, 5, 7, 3, 1, 1 m., 2012 - 5 m.
 * 2000 - Kierunki: administracja tryb dzienny - licencjackie, administracja tryb zaoczny - licencjackie + magisterskie na UMCS, ekonomia tryb dzienny - licencjackie, ekonomia tryb zaoczny - licencjackie + magisterskie na AR Kraków. Specjalności: finanse publiczne, prawo gospodarcze, administracja samorządowa, prawo bankowe oraz marketing i zarządzanie, agrobiznes, bankowość i papiery wartościowe, finanse publiczne, polityka kadrowa. Za semestr dzienne 1500 zł, zaoczne 1300 zł (oraz 400 zł wpisowe).
 * W 2004 rektor - prof. zw. dr hab. Stanisław Popek, prorektor - dr hab. prof. WSHE Andrzej Jakubecki, kanclerz - mgr Marek Ciastoch, dziekan - prof. zw. dr hab. Urszula Woch, prodziekan - dr Arkadiusz Bereza.

Czytany 1940 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 21 grudzień 2020 14:11

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

26817297

Wyświetleń