nagłówek

ZAMOJSKI KWARTALNIK KULTURALNY

Andrzej Kedziora sierpień 31, 2013
Ukazuje się od 1984, wydawany przez WDK. Stanowi przebogate źródło wiedzy o przeszłości i współczesnej kulturze Zamojszczyzny (do 2008 wyszło 66 numerów - ponad 8 tys. stron). Powstaje siłami całego środowiska kulturalnego, głównie z Zamościa. Na uwagę zasługiwały publikacje cykliczne, jak "Dykcjonarz zamojski", "Poczet ordynatów", czy "Medale zamojskie", stałe działy, np. "Poetycki Hyde Park". Wyszły m.in. cenne numery tematyczne (akademicki, plastyczny, papieski). Od 2009 ZKK ukazuje się w du-żym formacie. Dwukrotnie wydano jego bibliografię. Redaktorzy naczelni: Mirosław Bogiel (1984-88), Marian Stawecki (1988-91), później red. odpowiedzialni. W 1985-97 współtwórczynią ZKK była Halina Górska - długoletnia sekretarz redakcji, od 2008 red. odpowiedzialnym jest Agnieszka Szykuła-Żygawska.
Czytany 928 razy

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

26817253

Wyświetleń