nagłówek

ZAMOJSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

Andrzej Kedziora lipiec 13, 2014
Powstało w 2002, pomysłodawczynią była Ewa Szczepańska (wcześniej w  Łodzi). W pierwszym etapie pozyskało ok. 40 wolontariuszy, którzy pomagali osobom indywidualnym, klientom MCPR - dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji oraz osobom starszym i niepełnosprawnym. W 2004 Stowarzyszenie włączyło w swoje struktury szkolne i akademickie kluby wolontariusza, znacznie powiększając swój potencjał. W 2012 skupiało 12 szkół z Zamościa i liczne w terenie (młodzież świadczy pomoc 2-3 godz. tygodniowo), prowadząc wolontariat w MCPR, szkołach, szpitalu, osiedlach, na rzecz kombatantów, realizuje cenne projekty związane prowadzoną działalnością (także integracyjną, edukacyjno-popularyzatorską, np., "Kawiarnia opowieści"), organizuje konferencje i seminaria, gościło przedstawicieli z kilkunastu państw.
Od 2004 biuro znajduje się przy ul. Kolegiackiej, ob. także w "okrąglaku" przy ul. Wyszyńskiego, w 2012 nadzorując aktywność ponad 300 wolontariuszy. Prezesem jest poza jednym rokiem przez cały czas E. Szczepańska, do najbardziej czynnych należy Krystyna Rybińska-Smyk, w zarządzie także Dorota Nowosad, Iwona Proczka i Leszek Stankiewicz.

Czytany 831 razy

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

25896779

Wyświetleń