nagłówek

ZIELEŃ I ZABYTKI

Andrzej Kedziora grudzień 01, 2013
W 1991 prof. Jerzy Kowalczyk wystąpił z apelem o usunięcie nieprzemyślanych zasadzeń. 1. Młode drzewa (jesiony i akacje) przed fasadą kolegiaty kompletnie zasłaniają jej formy architektoniczne, zrekonstruowane z dużym nakładem pracy i kosztów. Korzenie drzew penetrują fundamenty, przyczyniają się do destrukcji ich wapiennego tworzywa. 2. Dwa młode jesiony posadzone na osi dawnego pałacu zasłaniają widok na jego partię środkową, przez co zniekształcają perspektywę ulicy Grodzkiej stanowiącej kręgosłup kompozycji przestrzennej. 3. Drzewa przed Bramą Lwowską Starą przesłaniają widok na wspaniałą zrekonstruowaną fasadę bramy, a także na kurtynę, nadszaniec i bastion VII. Przedpole twierdzy było z reguły wolne od zadrzewienia. Po to były prowadzone wielkie prace rekonstrukcyjne. (opublikowane w "Tyg. Zamojskim" 1991 nr 18) 
Czytany 1072 razy

Kolejne artykuły

Liczby Zamościopedii

Hasła

 

Ilustracje

 

Rozwijana od dni

 

19438142

Wyświetleń