Ur. w Zamościu, harcerz, drużynowy, ochotnik z 1920, ukończył gimnazjum zamojskie (1927) i krakowską ASP (asystent W. Skoczylasa). Przed wojną pracował w Kwidzynie, aresztowany przez Niemców, całą okupację przebywał w obozach koncentracyjnych w Stutthofie, Sachsenhausen, Gusen (pomogły mu przetrwać umiejętności malarskie), po wojnie zamieszkał w Niemczech pracując jako nauczyciel i dekorator, a po kilku latach osiadł w Kanadzie, następnie w San Francisco, gdzie w ośrodku polonijnym znajduje się stała wystawa jego prac. Jego dorobek artystyczny zaginął w czasie wojny. W ostatnich latach malował widoki miast i pejzaże. W 1972 odwiedził Zamość. W 2008 ukazała się książka J. Gaździckiego Piotr Abraszewski, więzień kacetów i kalifornijskie obrazy.