Był synem Andrzeja (osobne hasło). Od 1670 wykładał na katedrze analogii. Był też kanonikiem i proboszczem krzeszowskim. Zm. w Tarnogrodzie, tam pochowany.