Ormianin, ur. w Jazłowcu na Podolu. Do Zamościa przybył ze Stanisławowa ok. 1685 już jako człowiek dojrzały i zamożny, tu żeniąc się z Zofią Tatułowicz, wg niektórych opracowań córką złotnika, z posagiem 2000 zł. W 1686 nabył kamienicę przy Rynku Wielkim 12, miał także na przedmieściu folwark z winnicą. Cieszył się autorytetem, także na dworze ordynackim. Kilkakrotnie był wójtem gminy ormiańskiej.
Od 17 VI 1689 do końca życia spisywał po polsku kronikę - Konnotacya co się działo po części w Zamościu i całej Rzeczypospolitej napisana przeze mnie niżej podpisanego... (rps Biblioteki UW), pełną wielu źródłowych wiadomości do dziejów miasta, m.in. okresu wojen północnych, opisał np. klęskę szarańczy, pogrzeb ordynata. Kronikę przekopiował syn Jan i kontynuował ją do III 1726.


  * W zobowiązanych do przedstawienia ‘listach urodzenia”, znajdujemy, że Małchas i Marianna spłodzili w Jazłowcu syna, któremu było Zachariasz Arakieł Myłchysowicz.