Płd.-zach., w pobliżu arsenału, "Niedziela". Początkowo były to 2 małe, nieregularne bastiony, gdyż słaby grunt nie pozwalał na pełny zarys regularnego bastionu, przebudowane pod k. XVII w. przez J. M. Linka w jeden nowoczesny bastion z dwupoziomowymi barkami i aż dwudziestoma otworami strzelniczymi dla artylerii oraz wieżyczkami strażniczymi. W 1817-23 zmodernizowany. W poł. XVIII w. powstał w nim ogród kwiatowy. Zachowała się ziemna skarpa czół bastionu. W 2011-13 zrewitalizowany.