Północno-zachodni, Park Miejski, "Poniedziałek". Na pocz. XIX w. dwukrotnie uległ zawaleniu. W 1818 powstał nowy, większy, na palach i ruszcie. Mieściła się w nim infirmeria wojskowa (izba chorych). Zakładając park odtworzono profil prawie nie zniszczonego wału czół bastionu, z drogą wałową od wewnątrz. Przez kilkadziesiąt lat był jedynym bastionem dającym wyobrażenie o ich pierwotnym kształcie. Wewnątrz bastionu przed wojną powstał kort tenisowy (od 1930 schody betonowe), w 1978 monumentalna szachownica.

 


 * Bastion 4. mając od początku założenia swego za małą grubość muru, do parcia murów niezastosowana, niemniey fundamenta oparte na gruncie błotnistym, nad którego utwierdzeniem mało użyto przezorności, wywrócił się w rów główny ukształcił wyłam w długości 30. sążni. W roku teraźnieyszym to jest dnia 15 czerwca zaczęto rozbierać tenże bastion i murować nowy, zakładając fundamenta na palach dębowych długości prawie sążni 4 i na kracie - i jest do dziś dnia 81 sążni kubicznych muru z fundamentów aż do cokołu wyprowadzonych (z legendy do planu z 13 VIII 1818)