Płn.-wschodni, "Środa", z k. XVII w. otrzymał murowane słoniczoło. Zachował się pełny zarys ze skarpami czół i kazamatami. Przez kilkadziesiąt lat było w nim boisko szkół ekonomicznych. W kazamacie płn. przez wiele lat trzymano śledzie. Na pocz. l. 50. chłopcy mieli dokopać się pobliżu przedwojennej broni, strzelali w kazamacie.