Ur. w Maliniu k. Mielca. Był absolwentem słynnej szkoły rolniczej w Dublanach. Od 1921 prowadził kursy rolnicze w Bortatyczach, a od 1925 aż do wojny kierował jedną z lepszych w kraju - Ludową Męską Szkołą Rolniczą w Janowicach, nadzorując również jej budowę i kompletując grono pedagogów. Współzakładał również spółdzielczą mleczarnię w Zamościu. Był z-cą radnego i ławnikiem miejskim, czł. komisji Sejmiku, radcą Lubelskiej Izby Rolniczej, wiceprezesem ZMW, kierownikiem Związku Kółek Rolniczych, działaczem BBWR i OZON (w 1937 na czele zamojskiej organizacji). Był autorem artykułów o tematyce rolniczej ("Ziemia Zamojska"), wygłaszał wiele odczytów. W 1940 aresztowany, więziony na Rotundzie i w Oranienburgu. W 1942 został uwolniony, staraniem niemieckiego starosty, doceniającego jego zawodowe umiejętności. Mieszkał jeszcze z rodziną w Sitnie i Klementowicach, gdzie zm. na serce.
Jego żona Klotylda (1899-1987) mgr inż. rolnictwa (UJ) także od 1925 w Zamościu ucząc do wojny w szkole rolniczej, prowadziła hodowlę zwierząt, gospodarstwem opiekowała się również podczas okupacji. Działała na polu oświaty rolniczej, po wojnie kierowała szkołą rolniczą w Strzyżowie, zm. w Warszawie.