Ur. w Uhnowie, ukończył historię na UMCS, pracował w tomaszowskim muzeum, od 1987 dr (studia doktoranckie w Moskwie). Do 1990 pracował w zamojskim KW PZPR i jednocześnie do 1992 uczył w Studium Nauczycielskim. Był kierownikiem biura poselskiego, od 1995 dyrektorem Wojew. Urzędu Pracy, a od 1999 wicestarosta. Przez ostatnie lata był także wykładowcą INR w Zamościu, współtwórca PWSZ (od 2007 tablica pamiątkowa w Wydz. Humanistycznym). Radny miejski (2-krotnie). Działacz zamojskiej lewicy, wybrany do CKW SdPR. W 2007 ukazały się wspomnienia o nim.