Pierwszy bazar "Alibaba" rozpoczął działalność w niedzielę 28 VIII 1988 przy ul. Kiepury (PW ZSMP "Zampol"), przeniesiony 13 VIII 1989 do amfiteatru. Prasowy anons zachęcał - pierwszy w historii województwa bazar - giełda. Wszyscy handlują wszystkim, oprócz narkotyków, alkoholu, dolarów, broni i złota.
Tej samej niedzieli rozpoczął działalność konkurencyjny "Super-express" na stadionie, zimą pod dachem (organizator: "Hetman" i OSiR). W 1990 na krótko wznowione (I-szy - amfiteatr, II-gi stadion), czynne w niedziele. Całotygodniowy, "dziki" bazar powstał zimą na Pl. Stefanidesa, w VI 1990 przeniesiony na teren między parkiem i ul. Studzienną. Bazar przy ul. Piłsudskiego był największym, najbardziej utrwalonym w pamięci zamościan miejscem handlu do czasu targowiska na Mokrem. Zlikwidowany 31 I 1994.
28 XI 1992 otwarto bazar w nadszańcu Stowarzyszenia Handlowców "Nadszaniec"  (przewodniczący Jerzy Kloc) z 92 stoiskami  i 45 stołami w kazamacie (200 osób - 1995), w 2002 ok. 80 stoisk w hali i 40 na zewnątrz. W 2007 zamknięty (prezes Andrzej Szpatuśko). Po renowacji, od 2011 liczy 30 stoisk (osobne hasło: Bazar Nadszaniec).
Po likwidacji bazaru przy parku (ok. 300 stoisk) tamtejsi kupcy z Zamojskiego Stowarzyszenie Kupców (300 czł.) przenieśli się na Nowy Rynek. 4 VI 1994 Zamojskie Stowarzyszenie Handlowców (prezes Janusz Kondrakiewicz) otwarło "Centrum Handlowe" w garażach PKS (98 mur. i 115 blaszanych stoisk, 11 prac., utworzono sąd koleżeński do doraźnych sporów), które po 2 latach z braku klientów upadło. W 1993 krótko istniał też prywatny bazar Budzyńskiego przy ul. Partyzantów - na przeciw Orlej (14 kiosków i ok. 100 stołów). W 2002 miasto wydzierżawiło targowisko na Nowym Rynku Stowarzyszeniu Handlowców "Kupiec" (prezes Jan Serafin).