Ur. w Brodnicy, uk. filologię klasyczną i angielską (UMK), nauczycielka w szkole podstawowej. Konsultant rozpraw prof. PAN M. Ciszewskiej z zakresie j. łacińskiego. Uwiedziona postacią Gryzeldy Wiśniowieckiej (strona www), w krąg spraw bezpośrednio zamojskich weszła 30 IV 2022 (internet): kolejno dołączając do swoich zainteresowań biografie II i III ordynata, Katarzyny Zamoyskiej, fascynację Ephemerosem Rudomicza, Ormian, patrycjat zamojski, wątki artystyczne i inne… Jak nikt dotąd wniknęła w związany z Zamościem zdigitalizowany zasób archiwalny okresu staropolskiego, często na nowo odczytując, spożytkowane już naukowo źródła. Za sprawą temperamentu badawczego, dociekliwości, erudycji prawie 2-letnia korespondencja mailowa ( ok. 300) przybrała formę swoistej silva rerum pełnej błyskotliwych odkryć, sprostowań i polemik. Od 2023 z E. Dąbską i E. Lisiecką, systematyzują i udostępniają archiwalną dokumentację mieszkańców i zabudowy staropolskiego Zamościa.