Niemiec, też jako Bartel, Hanusz. Był popieranym przez J. Zamoyskiego, najzamożniejszym w 1591 cudzoziemcem w mieście, będąc wówczas właścicielem aż 7 domów i 3 placów, w tym 4 i jednego w Rynku Wielkim (m.in. połowy pierzei wsch.) i jednej w Rynku Solnym. Ponadto miał browar i słodownię, dzierżawił młyny w Zamościu i Żdanowie. Po jego śmierci wdowa Maria sprzedała dom w Rynku.