Ur. w Budzanowie pod Trembowlą, I voto Chomicz, żona Bolesława Bajankiewicza. Okolicznościowe wiersze publikowała w "Ziemi Zamojskiej" (1922-23),