Ur. w Zamościu (Adam Bolesław), w czasie wojny mieszkał w Pińsku. Był sekretarzem Sejmiku Powiat. (od 1921) i red. odpowiedzialnym "Ziemi Zamojskiej". Urząd burmistrza pełnił w trudnym dla miasta okresie (1929-32), później wójtem gm. Nowa Osada. Już jako emeryt kandydował do RM. Ofiarnie uczestniczył w akcjach dobroczynnych, Działał m.in. w PCK (wiceprezes oddz. powiat.). Lidze Morskiej i Kolonialnej (sekretarz oddziału), Tow. Opieki nad Zabytkami i komitecie budowy kościoła św. Krzyża. Od 1947 pracował w PSS. Spoczywa wraz z żoną Malwiną (osobne hasło niżej) na cmentarzu zamojskim (G).