Ur. w Zamościu. Ukończył studia filozoficzne w Moskwie. Od 1958 pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, najpierw na Wydz. Filozoficzno-Historycznym, następnie Wydz. Nauk Społecznych, kierownik katedry, dyrektor instytutu, w 1983 habilitacja. W swoich badaniach zajmuje się niemiecką filozofią i etyką.