Ur. w Wilnie, w 1914-17 w wojsku rosyjskim. Od 1919 w WP, w 1920 walczył na froncie z 85 p. strzelców wileńskich, później w Słonimiu. Do Zamościa przybył w 1929 i do wojny był komendantem zamojskiej PKU. Działał w LMiK. Odznaczony m.in. orderem Virtuti Militari V kl. Był bardzo popularną postacią w Zamościu, zasłynął jako zapalony gracz w domino. Więzień Starobielska, zamordowany w Charkowie. Jego żona była Czesława Balcewicz.