Absolwent Akademii Rolniczej. Przybył z Lublina, gdzie pracował w "Sztandarze Ludu", w 1979-81 był pierwszym fotoreporterem w "Tygodniku Zamojskim" (na okładce nr 1 bobas to jego córka, ob. trener jeździectwa), dokumentował ówczesne wydarzenia, jeździł do Gdańska, jego zdjęcia publikował m.in. "Kurier Polski". W redakcji założył komórkę "Solidarności". W stanie wojennym niezweryfikowany, nie pozwolono mu założyć zakładu fotograficznego, w XI 1982 wyemigrował z rodziną do Francji, najpierw do Caen, nauczył się języka, zdobył dyplom wyższe szkoły morskiej. Uzyskał dyplom żeglarza a w 1989 obywatelstwo.
W 1987 został współwłaścicielem jachtu, potem kupił własny, przeprowadzał jachty przez Atlantyk. W 1995 ruszył podróż  dookoła świata, mieszka na jachcie, od 2007 na Martynice. Jak powiedział w 2013 - jego podróż będzie najdłuższa w historii żeglarstwa, zakończy ją za 20, może 30 lat, po Karaibach przyjdzie czas na Polinezję, a osiądzie na Morzu Śródziemnym.