W Zamościu od 1666 wykładał na niższych katedrach Akademii, później teologię. Rektorem był dwukrotnie. Kanonik, panegirysta.