Kontynuacja gruntownej modernizacji twierdzy (do 1831, na mniejszą skalę do ok. 1850) oraz przebudowa miasta przez władze wojskowe pod kierunkiem Korpusu Inżynierów Wojskowych. Opracowanie projektu modernizacji (1817). Przebudowa bastionów i kurtyn, budowa 2 bram (zamknięcie starych), nadszańców i działobitni, wartowni, kojców oraz dzieł zewnętrznych. W 1866 kasata twierdzy - wysadzenie krawędzi bastionów i kurtyn. Rozbiórka dzwonnicy franciszkańskiej, scholasterii, 2 kamienic rynkowych. Przebudowa kolegiaty i dzwonnicy, kościołów klasztornych, synagogi, pałacu, ratusza, Akademii, Bramy Szczebrzeskiej, arsenału, szpitala. Budowa więzienia, szpitala i poczty. Przebudowa niektórych kamienic rynkowych. Budowa kamienic na zapleczach parceli rynkowych i odbudowa po pożarze (wsch. część miasta) zgodnie z normami ustawy budowlanej Królestwa. W l. 50. przybyło ok. 80 domów piętrowych. W ostatnich latach przed kasatą twierdzy ok. 110 domów murowanych. W 1860 było 18 kamienic dwupiętrowych i 66 jednopiętrowych. Wojsko użytkowało ok. 20 gmachów. Na przedmieściach najwięcej domów na Nowej Osadzie (ponad 200) i Majdanie (ok. 120). W 1835 powstał I-szy nowo miejski dom murowany (ul. Listopadowa 44, w l.80. rozebrany).


!!! Niczym nie usprawiedliwione usuwanie przez Rosjan zamojskich ozdób i symboli Karol Estreicher nazwał "zemstą za Psków".