Ograniczenie działalności budowlanej. Zaniechanie rozpoczętej przebudowy pałacu. Budowa i w krótkim czasie rozbiórka kościołów św. Katarzyny i Loretańskiego, także rozbiórka klasztorów franciszkańskiego i reformackiego oraz kościoła ormiańskiego. Zamknięcie cegielni. Rozbiórki attyk i nadbudowa pięter kamienic rynkowych. Straty w zabudowie podczas oblężeń w 1809 (spalenie lub częściowe zniszczenie 660 domów) i 1813 (160 domów). W tym okresie wprowadzono przepisy porządkowe i pożarowe (1774, 1783), nakazy zabudowy i remontów (1787 - dekret nakazujący nabywcom pustych placów  ich zabudowę z twardego materiału, przestrzegając prostości ulic, 1817), nową numerację domów uwzględniającą nową zabudowę (1807). Pierwszy etap gruntownej modernizacji fortyfikacji (1809-13 i od 1817).