Jesienią 1921 odwiedził i fotografował Zamość (52 zdjęcia 13x18 cm w zamojskim muzeum, w 75 tomie, jednym z nielicznych ocalałych z jego przedwojennego dorobku). Album z jego widokami Zamościa wręczono w 1927 prezydentowi RP podczas jego wizyty w mieście. Ponownie odwiedził Zamość w 1949, 8 zdjęć z tego pobytu znalazło się książce Zamość Herbsta, a ponad 10 ukazało się na pocztówkach z pocz. l. 50-tych. W 2016 otwarto wystawę jego 20 zdjęć Zamościa i współczesnych odpowiedników (ZDK).


 * Za "Ziemią Zamojską" z 15 X 1921 r. -  przed paroma tygodniami gościł w naszym mieście pan Bułhak z Wilna - wybitny znawca piękna i sztuki...
 
* W muzeum znajduje się album Polska w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka, t. 75 Zamość, Widoki ogólne, Rynek.
 * W 1930 "Słowo Zamojskie" apelowało o wydanie w Zamościu albumu ze zdjęciami Bułhaka, których klisze znajdują się w Wilnie.