Ur. w Opatowie, ukończył UMK w Toruniu. Pracował kolejno w Słupsku, Koszalinie i do 1990 był szefem prokuratury rejonowej w Człuchowie, w 1990-93 na takim samym stanowisku w Zamościu. W 1993 został z-cą prokuratora wojew. w Lublinie, a po roku przeniesiony na szefa Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku. W 1995-2006 szef Prokuratury Wojewódzkiej, później Okręgowej w Zamościu.