Ur. Pułtusku, znany też jako Herakliusz. Po studiach w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie uzyskał w 1862 uprawnienia budowniczego II kl., później pracował m.in. w Lublinie, po czym przez 23 lata był inżynierem-architektem powiat. w Chełmie (autor kilkudziesięciu kamienic) i jeszcze 7 lat w Krasnymstawie. W 1897-1908 takie stanowisko pełnił w Zamościu. Na pocz. XX w. pracował w Zamościu, wzniósł kamienice przy ul. Kościuszki 8 i Pereca 21. Projektował dzwonnicę we Frampolu i przebudowę kościoła w Starym Zamościu. Czł. Towarzystwa Muzyczno-Dramatycznego. Należał do najczynniejszych organizatorów głośnej wizytacji biskupiej w 1905. Po przejściu na emeryturę otrzymał prawo noszenia munduru służbowego.