Ur. w Zamościu, pochodził z Karolówkizdawał dwie matury (ogólna i rolnicza), studiował na Politechnice Wrocławskiej (3 lata). Był kierownikiem biura, od 1975  przewodniczącym oddziału miejskiego Stowarzyszenia "Pax", kierował w ZW "Paxu" wydz. społeczno-ekonomicznym, czł. MRN (2 kadencje) i WRN (1 kadencja), przez pierwsze 4 kadencję przewodniczył RN Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego. Był pierwszym kierownikiem CiT (1972), działacz PTTK, oprowadzał niemieckojęzyczne wycieczki, zbierał materiały do historii przewodnictwa.