Ur. w Urzędowie. W 1922-26 był wikariuszem kolegiackim, aktywnie uczestnicząc w życiu miasta (m.in. poświęcił kamień węgielny gmachu banku), później wyjechał do Lublina, w 1932 został proboszczem w Szczebrzeszynie, (od 1933 dziekanem największego w diecezji dekanatu zamojskiego) a po wojnie w Zaklikowie. Był prezesem zamojskiego okręgu Stow. Młodzieży Polskiej, potem prezesem wojew., a od 1929 diecezjalnym sekretarzem generalnym SMP. W 1930 został kanonikiem, w 1952 scholastykiem a w 1959 kustoszem Kapituły Zamojskiej. Zm. w Irenie, spoczywa na cmentarzu w Urzędowie.