W 1927 odwiedził Zamość. Autor bibliofilskiej teki 7 drzeworytów z widokami Zamościa wydany przez Koło Miłośników Książki (Zamość, druk w Warszawie 1929). Jego prace wystawiał zamojski PTK (1930). Jest też autorem ciekawych zawodowych obserwacji związanych z Zamościem (Malarz w Zamościu, "Ziemia" 1930 nr 10).