Pracował dla Zamoyskich w 1752-62, budował m.in. dzwonnicę kolegiacką, dzierżawił ordynacki kamieniołom w Józefowie. Mieszkał w kamienicy Abrekowskiej. Wcześniej pracował dla jezuitów w Jarosławiu, później w Sieniawie. Być może spokrewniony profesorem Akademii Marcinem Degenem.