Wzniesiony w 1926 przez M. Zylbercwajga i J. Bruna (prawdopodobnie wg proj. T. Zaremby), przed wojną stał się własnością dr Stanisława Kuleszy, później w posiadaniu rodziny, od  2006, siedziba firmy BSI. Murowany, parterowy z poddaszem, nawiązujący naczółkowym dachem do budownictwa ludowego, ukształtowaniem - do rozległym domu podmiejskiego, m.in. z szerokim gankiem nakrytym frontonikiem wspartym na 4 filarach. Zmodernizowany, zachował jednak pierwotny charakter architektury.


 * Dom w czasie wojny zajęli Niemcy. Uciekając, zostawili 2 bomby zegarowe podłączone do kontaktów, powracająca rodzina zauważyła kable. Powiadomione władze  sprowadziły sowiecką ekipę z Lublina, która nieopodal za torami zdetonowała bomby (zimą w zamarzniętym leju okoliczne dzieci jeździły na łyżwach). Dom spodobał się następnym okupantom. Nim go opuścili, sowieci zdewastowali dom i ogród - niszcząc podłogi, podrzucając roje karaluchów, a do sedesu wprowadzili wodnego szczura! (Bożena Osborne z d. Kulesza)