Używane w Drukarni Akademii Zamojskiej drzeworytnicze inicjały rozpoczynające tekst (akapit) miały wysokość przeważnie 4 wierszy. Wersalikową literę zdobiła scenka figuralna, wyobrażenia zwierząt, motywy roślinne , zazwyczaj nazwą odnoszących się do danej litery (P - św. Piotr, N - Jan Nepomucen, E - Ewa). Ich autorzy pozostali anonimowi. Zaskakują znajomością różnorodnej symboliki, wyobraźnią artystyczną, biegłością  w tej miniaturowej technice twórczej.
Niektóre inicjały spotykane są w wydawnictwach na przestrzeni kilkudziesięciu lat i gorsza jakość wynika nie ze staranności druku, lecz stanu zużycia klocków.  Tu znajdują się inicjały odnalezione w blisko trzystu przejrzanych dotąd zdigitalizowanych wydawnictwach drukarni zamojskiej.