W Zamościu zamieszkał po I wojnie, od 1921 pracował jako ślusarz w parowozowni, później kierownik warsztatu, od 1947 na emeryturze. Z ramienia PPS w 1926 wybrany do Rady Miejskiej, a w 1930 kandydował do Sejmu. W 1928 współzakładał kolejową spółdzielnię mieszkaniową, a w 1944 KP PPS. Mieszkał przy ul. Żeromskiego. Spoczywa na zamojskim cmentarzu.