Ur. w Komarowie. Pracował w Sądzie Okręgowym (początkowo rejestrator), Prokuraturze Powiat., później wiceprokurator wojewódzki. Czł. MRN, działacz SD i Zw. Prawników Polskich. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (D).