Ur. w Tyszowcach, krótko uczył się w zamojskim gimnazjum mechanicznym, później w tyszowieckim LO. Ukończył AM w Gdańsku (1954), był tam asystentem w zakładzie patologii. Pracował początkowo na terenie powiatu, potem zamojskim szpitalu (1957-62), a od 1960 do emerytury w przychodni obwodowej, kierował nią (1962-69 i 1978-87), później kierował Wojew. Poradnią Wenerologiczną. Miał II st. specjalizacji. Jego żona Danuta Dziubińska (1931-1994) ur. w Zawadzie, z d. Wróbel, lekarz pediatra, pracowała w zamojskim szpitalu, od 1956 była ordynatorem oddziału dziecięcego; ich syn Witold jest farmaceutą.