Ur. w Zamościu, 25 IX, była ostatnim w dziejach Ordynacji dzieckiem urodzonym w pałacu zamojskim. Wyszła za Adama Tytusa Działyńskiego, wybitnego wielkopolskiego działacza politycznego i kulturalnego. Ona znana filantropka i działaczka oświatowa, mieszkała w Kórniku, zm. w Poznaniu.