Jej wyposażenie TA "Ziemianin" nabyło w 1919 od Badziana. Uruchomiło w 1923 warsztaty mechaniczne i wybud. w 1922 odlewnię. W 1923 zatrudniała 18 majstrów i 9 terminatorów, istniejąca przy niej odlewnia odpowiednio 7 i 3. W 1924 motory 15 i 25 KM, 51 robotników. Kierował zakładem Jan Tatarski. W 1926 zlicytowana.