Ur. w Zamościu, inż. mechanik, delegat na I Krajowy Zjazd NSZZ "S" (region Pomorze), był prezydent i starosta (Starogard) .