Ur. w Lublinie, ukończył geografię na UMCS. Jako publicysta debiutował w miesięczniku "Jazz". Od 1977 był w Zamościu sekretarzem redakcji "Wspólnej Pracy", od 1981 jej red. naczelnym, bardzo aktywny przed stanem wojennym. Internowany, od 1983 w Londynie, współpracował z czasopismami polonijnymi, m.in. "Dziennikiem Polskim", "Gazetą Niedzielną", "Tygodnikiem Polskim". Był red. naczelnym londyńskiego miesięcznika "Labirynt", od 1986 właściciel wydawnictwa "Panda Press". Autor powieści W służbie Cromwella (Lublin 1980, 1986) oraz m.in. zbioru anegdot z Rosji (w j. angielskim, Londyn 1989), tłumacz. Ob. Mieszka w Kazimierzu Dolnym, prowadzi antykwariat, poliglota (5 języków).