Ur. w Zamościu, syn Tomasza (osobne hasło), uczestniczył w wojnie 1920 (wywiad w taborach Budionnego). Mieszkał przy ul. Lwowskiej (róg Młyńskiej). Posiadał dużą pasiekę, produkował miód i wosk (zatrudniał 2 osoby - 1924). W 1918 był czł. Rady Stanu Król. Polskiego (II-X), radnym miejskim (2 kadencje), prezesem miejscowego Związku Pszczelarzy (w swojej pasiece w 1918 szkolił pszczelarzy należących do POW). Działał w PMS, Stow. Właścicieli Nieruchomości, Centralnej Kasie Spółdzielczej (Rada Nadzorcza). Sympatyzował ze Stronnictwem Narodowym (kandydował do RM z listy narodowo-gospodarczej). W czasie okupacji zatrzymywali się u niego partyzanci, ukrywał w gospodarstwie ich konie. Na wieść o śmierci w Katyniu brata Feliksa (1887-1944), por. artylerii, w 1944 posadził poświęcony mu dąb (ul. Lwowska - po str. płn. w pobliżu Młyńskiej).