Ur. w Złojcu, był synem wiejskich nauczycieli. Jako 15-letni uczeń PLSP w Zamościu został aresztowany za działalność antypaństwową i rok spędził na Zamku w Lublinie. Mimo to w 1953 otrzymał maturę i dyplom ministra kultury. Mieszkał przy ul. Staszica 5. Ukończył krakowską ASP (dyplom u prof. Rzepińskiego, 1959), pozostając na niej w 1964-89 jako wykładowca na wydziale grafiki, ceniony przez kolejne roczniki, doc. dr.
Poświęcił się sztuce drzeworytu i linorytu, autor okładek, ekslibrisów. W 1975 gł. nagroda na konkursie ogólnop. w Warszawie, udział w wystawach m.in. Holandii, Kanadzie, RFN, Norwegii, Francji. Podczas wystawy "Zamość w sztuce" (1980) wśród grafik III nagroda (najwyższa za linoryt barwny - Rekonstrukcje), rok później w BWA wystawiał z pedagogami grafikami krakowskiej ASP, a w 1988 wystawa indywidualna w GSW. Jego prace znajdują się m.in. w muzeum w Portland (USA), w zbiorach prywatnych w Zamościu. Spoczywa na cmentarzu w Krakowie.


* W 1947 w konkursie "Życia Warszawy" nagrodę - jako uczeń z Zamościa ul. Staszica 5 m. 8.
 * We wspomnieniu uczniów - Udzielał wskazówek i rad dotyczących zasad organizacji pracowni i metod nauczania warsztatu. Uczył również prozaicznych, ale niezwykle przydatnych umiejętności, np. metod przerabiania malarskich farb olejnych na farby drukarskie czy też (wobec powszechnych braków narzędziowych) sposobów sporządzenia dłuta (np. ze szkieletu parasola).