Ur. w Jeżowie k. Łodzi, gdzie ukończył gimnazjum. Ukończył też kurs Zgromadzenia Kupców w Warszawie. Podczas wojny jako jeniec pracował w kopalni. Z Zamościem związany od 1933 (wcześniej od 1918 w Biłgoraju - dyrektor szkoły i burmistrz), kierował wydziałem finansowym UM, także po wojnie, w czasie okupacji wykorzystując stanowisko do pomocy podziemiu AK (dostarczał blankiety, przekazywał niemieckie rozporządzenia). Jego podpis widnieje na bonach miejskich (1944). Był jednocześnie prezesem spółdzielni "Robotnik" (z przerwami w 1934-46).
Z zamiłowaniem oddawał się zbieractwu, przekazując swoje zbiory organizowanemu muzeum. Pełnił nieetatowo funkcję jego kustosza (1937-49), a później kierownika muzeum (1950-51). Podczas okupacji przyczynił się do ocalenia najcenniejszych zbiorów (wyniósł je z ratusza na ul. Ormiańską). W czasie okupacji ocalił również dokumentację obu liceów, ponadto ukrył w muzeum przeznaczone do zniszczenia książki z biblioteki miejskiej. Dzięki niemu w muzeum znalazły się niszczejące obrazy z pałacu w Klemensowie.
Był aktywnym działaczem PTTK (1936-55 w zarządzie, najczęściej jako skarbnik), głównie jako opiekun zabytków. Działacz. SD. Mieszkał przy ul. Jasnej, prowadząc wzorowo utrzymany ogród (m.in. winogrona). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką PTTK. Zm. 24 I. W muzeum jest jego popiersie. Żona Adolfina (1892-1955), Lwowianka, była nauczycielką, kandydowała w 1939 do RM. Spoczywają na zamojskim cmentarzu (T).


 * W czasie okupacji postanowił zostać na swoim stanowisku w Zarządzie Miejskim. Dawało to możliwości pomocy  tworzącemu sie podziemiu. Zdobywał blankiety dowodów osobistych, zawiadamiał organizację o mających się ukazać rozporządzeniach niemieckich. Nie jedną noc strawił na przepisywaniu ksiąg, by zakamuflować wydanie 320 blankietów dowodów dla ukrywających się b. żołnierzy września.
 * Kustosz muzeum Kabat położył wielkie zasługi w uporządkowaniu zbiorów. a obecnie kończy jedno z najpiękniejszych swoich dzieł przyrodniczych, kolekcję gryzoni, występujących w naszym kraju. ("Sztandar Ludu" z 1949).